• Tájékoztató

Tájékoztató a szülőknek a Magiszter Óvodába való beiratkozás 2021/2022-es nevelési évre vonatkozó rendjéről

Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Középiskola, Szakképző Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
4440 Tiszavasvári Petőfi ú.4.
OM azonosító:200 509
Tel.: 06-70 388 9522
Email: magiszterovoda@gmail.com

Tisztelt Szülők, Törvényes képviselők!

Tájékoztató a szülőknek a Magiszter Óvodába való beiratkozás 2021/2022-es nevelési évre vonatkozó rendjéről

Azok a gyermekek kerülnek beiratásra, akik 2021. augusztus 31. napjáig betöltik a 3. életévüket, még nem járnak óvodába és nem jelentkeztek, vagy járnak másik intézménybe.
A beíratkozás ideje:
2021. április 20-23 (keddtől péntekig) 8-16 óra között az óvoda titkárságán.
A járványügyi előírásokra figyelemmel időpont egyeztetés szükséges óvodánk telefon számán: 06-70 388 9522
Az óvoda épületében egyszerre csak egy szülő tartózkodhat, az ügyintézésre való várakozásra kizárólag az épületen kívül van lehetőség.
A 19/2021.(III.10) EMMI Határozat értelmében NEM SZÜKSÉGES SZEMÉLYESEN BEJÖNNI AZ ÓVODÁBA beiratni a gyermeket.
A szülő elektronikusan is jelezheti beíratkozási szándékát a magiszterovoda@gmail.com e-mail címen
Ebben az esetben a beíratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.
/19/2021. (III.10.) EMMI HATÁROZAIA a 202l/2022. nevelési, illetve tanévre történő óvodai,valamint áItalános iskolai beiratkozásróI: https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19/EMMI_tanugyi_dontesek
A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
– A gyermek nevére kiállított személyi azonosító
– A gyermek lakcímkártyája
– A szülő személyi igazolványa
– A szülő lakcímkártyája
– A gyermek TAJ krártyája
– A gyermek születési anyakönyvi kivonata
– Határozat gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról
– Határozat hátrányos helyzet megállapításáról
– Igazolás esetlegesen fennálló tartós betegségről
A beiratkozásról szóló tájékoztatót a szülők megtekinthetik az óvoda bejárataira kifüggesztett hirdetményen. Ezen kívül az ebédosztás alkalmából az érintett szülőknek a járványügyi szabályok betartásával átadjuk. A hirdetményeket kirakjuk a Közösségi Ház ablakába. Minden csoport saját Facebook, valamint az óvoda Facebook oldalán is megjelentetjük.
Az óvodába való felvételről írásban tájékoztatjuk Önöket!
Amennyiben a beiratkozrás rendjét érintóen a járványhelyzetre való tekintettel bármilyen változás történik. arról külön tájékoztjatuk Önöket!

Köszönöm a szülők együttrnűködését!

Tiszavasvári, 2021. 04.07.
Kerekesné Lévai Erika
tagintézmény vezető

/by

Ajánlattételi kíirás Általános Iskola

A 2017. április 27-tól hatályos óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet (továbbiakban: rendelet) alapján iskolatej és egyéb tejtermékek beszerzése az ajánlattételi felhívás.
/by

Ajánlattételi kíirás Óvoda

Óvoda: A 2017. április 27-tól hatályos óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet (továbbiakban: rendelet) alapján iskolatej és egyéb tejtermékek beszerzése az ajánlattételi felhívás.

,

Ajánlattételi kíirás Óvoda

Óvoda: A 2017. április 27-tól hatályos óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet (továbbiakban: rendelet) alapján iskolatej és egyéb tejtermékek beszerzése az ajánlattételi felhívás.
,

Ajánlattételi kíirás Általános Iskola

A 2017. április 27-tól hatályos óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet (továbbiakban: rendelet) alapján iskolatej és egyéb tejtermékek beszerzése az ajánlattételi felhívás.
,

Gyümölcs ajánlattételi kiírás

Az Esélytér Intézményfenntartó (4400 Nyíregyháza, Csillag u. 3.) ezúton kér ajánlatot az iskolagyümölcs- és iskolazöldség — program végrehajtásáról szóló 15/2021. (111.31.) AM rendelet alapján a fenntartása alatt álló Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Középiskola, Szakképzó Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola részére szállítandó gyümölcs, valamint zöldség termékek beszerzésére.